fbpx

            O tanci

GHETTO ZOUK Dance označuje taneční metodu, která byla vytvořena jako nedílná součást hudebního žánru GHETTO ZOUK pocházejícího z Kapverd. Tato taneční metoda vychází hlavně z Kizomby a jeho zakladatelem je portugalský choreograf a tanečník s kapverdskými kořeny – Vitor Tavares Mendes a jeho tým.

GHETTO ZOUK Dance metoda je charakteristická  blízkým držením partnerů, větší dynamičností, zábavou, plynulostí a precizností při následování rytmu (beatu).

GHETTO ZOUK Dance spojuje základní kroky a techniky Kizomby s rychlejším rytmem, což vyžaduje pevnější postavení, více energie a napětí a kontrolu nad pohybem ze strany obou partnerů.

Hlavní principy metody GHETTO ZOUK Dance zahrnují:

  • Vedení 50/50 (sdílené vedení) – myšlenka podílení se obou partnerů na vedení jako alternativy vůči současným standardům technik kizomby jinými slovy znamená sdílenou odpovědnost při tanci bez toho, aby došlo k  střetu záujmů partnerů a k přerušení kontaktu.
    Klíčem pro zachováni plynulosti pohybu obou vedoucích stran je využití přirozeného tlaku tela, napětí a impulzů.
    Metoda vedení 50/50 může pomoct při minimalizování chyb a maximalizování vzájemné komunikace, podporuje větší volnost v interpretaci, zatímco nabádá k technické preciznosti.
  • Synkopovaný rytmus – zdůraznění doby, na které obyčejně není přízvuk (např. raz-a-dva, tři-a-čtyři) dodá pohybu větší dynamičnost a lépe reflektuje rytmus.
  • Pevné držení a postavení – nevyhnutelná součást sdíleného vedení, zejména při aplikaci synkopovaného rytmu. Pevné (avšak ne příliš tvrdé či drsné) držení a postavení umožňuje oběma partnerům lepší kontrolu nad pohybem, kreativnější prvky, interpretaci pohybu partnera a přesnost při následování.

Tuto metodu doporučujeme především všem milovníkům Kizomby a UrbanKiz k rychlému a účinnému zlepšení techniky, muzikálnosti, výrazu a propojení.

POZOR – mohou ji ale též využít tanečníci jakýchkoliv dalších párových tanců ke zlepšení svých tanečních dovedností.

Kizomba Prague - o tanci
Facebook Kizomba Prague
Instagram Kizomba Prague
Twitter Kizomba Prague
YouTube Kizomba Prague
Menu