fbpx

            O tanci

Ghetto Zouk Dance

GHETTO ZOUK Dance označuje taneční metodu, která byla vytvořena jako nedílná součást hudebního žánru GHETTO ZOUK pocházejícího z Kapverd. Tato taneční metoda vychází hlavně z Kizomby a jeho zakladatelem je portugalský choreograf a tanečník s kapverdskými kořeny – Vitor Tavares Mendes a jeho tým.

GHETTO ZOUK Dance metoda je charakteristická  blízkým držením partnerů, větší dynamičností, zábavou, plynulostí a precizností při následování rytmu (beatu).

GHETTO ZOUK Dance spojuje základní kroky a techniky Kizomby s rychlejším rytmem, což vyžaduje pevnější postavení, více energie a napětí a kontrolu nad pohybem ze strany obou partnerů.

Hlavní principy metody GHETTO ZOUK Dance zahrnují:

 • Vedení 50/50 (sdílené vedení) – myšlenka podílení se obou partnerů na vedení jako alternativy vůči současným standardům technik kizomby jinými slovy znamená sdílenou odpovědnost při tanci bez toho, aby došlo k  střetu záujmů partnerů a k přerušení kontaktu.
  Klíčem pro zachováni plynulosti pohybu obou vedoucích stran je využití přirozeného tlaku tela, napětí a impulzů.
  Metoda vedení 50/50 může pomoct při minimalizování chyb a maximalizování vzájemné komunikace, podporuje větší volnost v interpretaci, zatímco nabádá k technické preciznosti.
 • Synkopovaný rytmus – zdůraznění doby, na které obyčejně není přízvuk (např. raz-a-dva, tři-a-čtyři) dodá pohybu větší dynamičnost a lépe reflektuje rytmus.
 • Pevné držení a postavení – nevyhnutelná součást sdíleného vedení, zejména při aplikaci synkopovaného rytmu. Pevné (avšak ne příliš tvrdé či drsné) držení a postavení umožňuje oběma partnerům lepší kontrolu nad pohybem, kreativnější prvky, interpretaci pohybu partnera a přesnost při následování.

POZOR – tuto metodu mohou využít tanečníci jakýchkoliv dalších párových tanců ke zlepšení svých tanečních dovedností.

Kizomba

Kizomba zpočátku označovala hudební styl a později se tento název začal používat k pojmenování tanečných kroků, které se tančili na vícero hudebních žánrů. Tanec Kizomba se od svého vzniku v 80. letech stal velice populárním po celém světě. Jednou z hlavních příčin, které stojí za její popularitou, je právě hudební styl Kizomba s jejím pomalejším a velice přítažlivým rytmem.

Existuje mnoho teorií o původu tohoto tance, avšak i navzdory její popularitě nám chybí systematický výzkum na toto téma. V taneční komunitě obyčejně dochází ke shodě, že Kizomba pochází z Angoly. Nedávná studie však poukazuje i na velice silný vliv kapverdských tradičních tanců jako Mazurka (přinesená z Polska), Morna a Coladeira.

Tanec Kizomba je párový tanec, který se vyznačuje jemnějším, plynulým pohybem a držením, které se mění od velice blízkého až po otevřenější.

Pro komunikaci mezi partnery při vedení a následování je nevyhnutelný kontakt v oblasti trupu a nohou. Horní část těla bývá obyčejně izolována od pohybu nohou a boků.

Kizomba má své základní kroky, se kterými je možné při správné kombinaci vytvořit jednoduché a zábavné taneční sestavy. Zkušenější tanečníci je mohou pak dále rozvinout složitějšími a rychlejšími kroky nebo figurami.

Rozdíl

Ačkoliv Kizomba představuje jeden z hlavních stavebních prvků Ghetto Zouk Dance, existují zde určité rozdíly, které vyplývají především z kulturního a tanečního pozadí, osobního projevu a tanečního stylu jeho tvůrce Vitora Tavares Mendese.

Zde je příklad hlavních rozdílů mezi Ghetto Zouk Dance a Kizombou:

 • Vedení 50/50 (sdílené vedení) – při použití metody Ghetto Zouk Dance oba partneři aplikují stejné množství tlaku, tahu a impulsu, díky čemu mají zejména dámy větší možnost projevu v tanci. Také to zlepšuje komunikaci mezi partnery a pomáhá jim udržovat plynulost pohybu.
 • Dynamika – je jedním z rozdílů, které lze rozpoznat na první pohled. Ghetto Zouk Dance metoda používá synkopovaný rytmus častěji, aby lépe odrážel rytmus (beat) Ghetto Zouk hudby. V praxi to znamená rychlejší práci nohou než v Kizombě a celkově vyšší dynamiku tance.
 • Energie a přesnost – na rozdíl od velmi jemných pohybů Kizomby, tanečníci s metodou Ghetto Zouk Dance uplatňují spíš energetický a prodloužený pohyb s důrazem na přesnost.
 • Držení a postavení – Levá ruka partnerky a pravá ruka partnera je umístěna mezi lopatkami toto druhého, co umožňuje větší svobodu a flexibilitu pohybu boků partnerky a lepší komunikaci a vedení obou partnerů. Držení je pevné, ale ne drsné nebo utlačující. Držení v Kizombě se může lišit od učitele k učiteli. Držení u Ghetto Zouk  Dance metody je velmi blízké stejně jako v Kizombě, však Ghetto Zouk Dance využívá časteji otevřené postavení, přičemž se partneři snaží udržet kontakt na jednom nebo vícero referenčních bodů (hruď, paže, boky, nohy atd.)
Kizomba Prague - o tanci
Menu